Wilt u als ondernemer op de hoogte worden gehouden van actualiteiten en ontwikkelingen die voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn? Neem dan een (gratis) abonnement op ‘Kuiken Accountancy Nieuws’, ons eigen nieuwsmagazine. Kuiken Accountancy Nieuws verschijnt ongeveer 5 keer per jaar. Eerder verschenen nieuwsbrieven lezen? Dit zijn de meest recente uitgaven (.pdf):

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2024

Vanaf 2023 kan niet langer ten laste van de winst een bedrag aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) worden toegevoegd. Over een in de afgelopen jaren gevormde FOR zult u op enig moment inkomstenbelasting moeten betalen,. …… lees meer

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2024

De definitieve forfaitaire rendements percentages 2023 voor de categorieën ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ zijn vastgesteld op 0,92% respectievelijk 2,46%. Deze percentages waren voorlopig vastgesteld op 0,36% respectievelijk 2,57%. Het forfaitaire rendementspercentage over 2023 voor de ‘overige bezittingen’ was al definitief vastgesteld op . …… lees meer

Logo_Kuiken_accountancy

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2023

Het is zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheids- investeringsaftrek (KIA) te beoordelen of u bepaalde investeringen nog in 2023 moet doen, of dat u die beter kunt doorschuiven naar 2024. …… lees meer

 

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2023

Bent u een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maakt? En geeft u uw winst aan in de inkomstenbelasting? In dat geval kunt u, …… lees meer

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2023

Op investeringen die uw onderneming in 2023 doet kan direct al tot maximaal 50% van de aankoopprijs minus rest-
waarde ten laste van de winst worden afgeschreven…… lees meer

Logo_Kuiken_accountancy

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2022

Het einde van het jaar nadert. Daarom graag uw aandacht voor deze eindejaarstips 2022! ….. lees meer

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2022

Bent u een mkb-ondernemer met 2 tot 50 werknemers? Weet dan dat u hulp kunt krijgen bij het digitaliseren van uw bedrijf via ….. lees meer

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2022

Eind vorig jaar deed de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, een belangrijke uitspraak over de box-3-heffing. Kort samengevat oordeelde de Hoge Raad dat de heffings-methodiek (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) in box 3 voor….. lees meer

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2022

De Hoge Raad besliste op 24 december 2021 dat de heffings-methodiek (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) in box 3 voor de jaren 2017 en 2018 discriminerend is. Daarom mag alleen het werkelijke rendement in de box3-heffing worden betrokken….. lees meer

 

Logo_Kuiken_accountancy

Nieuwsbrief december 2021

Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen. lees meer

Nieuwsbrief september 2021

U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan lees meer

Nieuwsbrief juli 2021

Verkoopt u via het internet producten of verricht u elektronische diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een ander EU-land? Dan moet u weten dat per 1 juli 2021 de btw-regels wijzigen voor alle soorten handel via het internet  lees meer

Nieuwsbrief mei 2021

De vergoedingen in de TVL-regeling gaan verder omhoog voor het eerste (Q1) en tweede (Q2) kwartaal van 2021. Bent u een MKB-ondernemer (maximaal 250 medewerkers)? In dat geval wordt het maximale subsidiebedrag per kwartaal per onderneming verhoogd van € 330.000 naar € 550.000 lees meer

Nieuwsbrief februari 2021

Op 11 januari jl. is op de website van het Ondernemersplein een pilot van de Web module Beoordeling Arbeidsrelatie gestart. Dit is feitelijk het enige van de kabinetsplannen met betrekking tot de opvolger van de Wet DBA, dat overeind is gebleven. lees meer

Logo_Kuiken_accountancy

Nieuwsbrief december 2020

Het einde van het jaar nadert. Daarom graag uw aandacht voor deze eindejaarstips 2020!

lees meer

Nieuwsbrief juni 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt voortgezet tot 1 oktober 2020.

lees meer

Nieuwsbrief corona #2 2020

Noodmaatregelgeving,uitstel van betaling, verzuimboetes, verlaging invorderings- en belasting rente en nog veel meer in onze nieuwsbrief.

lees meer

Nieuwsbrief corona #1 2020

Naar aanleiding van het corona-virus heeft de overheid voor u als ondernemer een aantal financiële maatregelen bekendgemaakt.
Wij willen u hierover informeren. In de bijlage hebben wij de op dit moment getroffen regelingen kort samengevat.

lees meer

Logo_Kuiken_accountancy